تماس با ما

آدرس: تهران ، دروس، ابتدای بلوارشهرزاد، پلاک 8،ساختمان اصلی سازمان ملل متحد

کد پستی :1948773911

شماره های تماس: 4 - 22860691(21) 98+  یا  8 - 22860925 (21) 98+

ایمیل: iomtehran@iom.int

 

Powered by Phoca Maps